Ambiti Blue Concentrat 15 dosis

Nou envàs amb tap dosificador


Ambiti Blue  Concentrat  750 ml.  Additiu perfumat per al seu us continuat en vaters químics portàtils , dipòsit de residus , preparat per a la descomposició dels residus orgànics i el paper higiènic.

Descarga
ES-FT AMBITI BLUE CONCENTRED 2_2018.pdf
Documento Adobe Acrobat 188.6 KB