Ambiti Blue Concentrat 15 dosis

Nou envàs amb tap dosificadorAmbiti Blue  Concentrat  750 ml.  Additiu perfumat per al seu us continuat en vaters químics portàtils , dipòsit de residus , preparat per a la descomposició dels residus orgànics i el paper higiènic.


Descarga
ES_FT_AM300192_AMBITI_BLUE_CONCENTRADO_2
Documento Adobe Acrobat 659.4 KB